Driftinformation

Driftinformation

Driftstörningar

2018-03-13 Planerat arbete (Open Universe/Älvdalens stadsnät)

Open Universe har aviserat ett planerat underhållsarbete som påverkar våra kunder i kommundelarna Särna och Idre. 

Starttid: 2018-03-21 kl. 02:00
Planerad sluttid: 2018-03-21 kl. 03:00

  

Följ oss även på Facebook för senaste uppdateringarna www.facebook.com/Daladatorer

Till Stadsnätets driftinfo.
Ellevios driftinfo finns info om eventuella strömavbrott i Dalarna som kan påverka3